All posts by spin-inter

Är du nervös inför att gå till apoteket?

ellaOne®kan fås receptfritt på apoteket

Apoteket ställer några frågor till kunder som vill ha akut-p-piller. Syftet är att informera om rätt användning av produkten och reda ut om andra läkemedel förhindrar användandet av akut p-pillret. Det finns ingen åldersgräns för att köpa akut-p-piller.

more

ellaOne®är avsedd för kvinnor i fertil ålder1

trombonebackbottom

Det finns ingen anledning att skämmas för att köpa akut-p-piller. Apotekspersonalen hanterar många känsliga ärenden i sin vardag – deras jobb är att förenkla besöket för kunden så mycket som möjligt.

 Det kan vara lättare att köpa akut-p-piller om man har bestämt i förväg vad man ska säga på apoteket.

  • “Jag skulle vilja ha akut-p-piller, tack.”
  •   “Min preventivmetod fungerade inte och jag skulle behöva akut-p-piller.”
  •   “Jag har en fråga om akut-p-piller.”

Om det är svårt att gå ensam, ta med det någon till apoteket.

Källor

1. ellaOne®-valmisteyhteenveto.

Ehkäisypillerien käyttö ellaOne®-valmisteen jälkeen

Käytä aina luotettavaa estemenetelmäehkäisyä, kuten kondomia, seuraaviin kuukautisiin asti2.
Unohtunut pilleri
Ehkäisypillerien teho voi heiketä
Jos haluat jatkaa ellaOne®-valmisteen käytön jälkeen tavallisen ehkäisymenetelmäsi käyttöä, se on mahdollista. Kondomia on kuitenkin käytettävä seuraaviin kuukautisiin asti1,2. ellaOne® saattaa heikentää tavallisten hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden, kuten ehkäisypillerien ja -laastarien, tehoa1. Jos käytät ehkäisypillereitä, jatka niiden käyttöä tavalliseen tapaan ellaOne®-tabletin ottamisen jälkeen, mutta muista käyttää kondomia joka seksikerralla seuraaviin kuukautisiin asti.

Red condom with  packings isolated on white

Källor

1. ellaOne® -valmisteyhteenveto.
2. World Health Organization. (In association with the International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynacology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel- alone emergency contraceptive pills. Saatavissa: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Accessed January 2014.

Seksi ellaOne®-valmisteen käytön jälkeen

Red condom with  packings isolated on whiteellaOne® ei suojaa raskaudelta, jos käytön jälkeisinä päivinä ollaan suojaamattomassa yhdynnässä1

  • ellaOne®-valmisteen käyttö ei estä säännöllisen hormonaalisen ehkäisyn käytön jatkamista, mutta valmiste saattaa heikentää sen ehkäisytehoa2.
  • Jälkiehkäisyn käytön jälkeisissä yhdynnöissä tulee käyttää luotettavaa estemenetelmää (kondomia) seuraavien kuukautisten alkuun asti2,3.

 

Källor

1. NHS choices – Emergency contraception. Saatavissa: http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Accessed January 2014.
2. ellaOne® -valmisteyhteenveto.
3. World Health Organization. (In association with the International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynacology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel- alone emergency contraceptive pills. Saatavissa: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Accessed January 2014.

Imetys

imetysellaOne®-tabletin ottamisen jälkeen imetys pitää keskeyttää viikoksi1. Imetystauon aikana  maitoa on pumpattava rintapumpulla maidontuotannon ylläpitämiseksi. Heitä pumpattu maito pois.

Valmisteen vaikuttava aine (ulipristaaliasetaatti) erittyy äidinmaitoon, ja vaikutusta vastasyntyneeseen tai imeväiseen ei tunneta, minkä vuoksi naisia neuvotaan pitämään tauko imetyksessä1.

 

Källor

1. ellaOne®-valmisteyhteenveto.

Mistä tiedän, että tabletti tehosi?

Normaalit kuukautiset ovat yleensä merkki siitä, että nainen ei ole raskaana

ellaOne®-tabletin ottamisen jälkeen kuukautiset saattavat alkaa muutamaa päivää odotettua aikaisemmin tai myöhemmin1.

  Raskaustesti pitää tehdä, jos joku seuraavista toteutuu:

 

– kuukautiset ovat yli 7 vrk myöhässä

– kuukautiset ovat epätavallisen niukat tai runsaat

– esiintyy raskausoireita (kuten vatsakipua, rintojen arkuutta, oksentelua tai pahoinvointia).

trombonebackbottom

Raskaana ellaOne®-valmisteen käytön jälkeen?

Jälkiehkäisy ei tehoa kaikissa tapauksissa1. Jos tulet raskaaksi käytettyäsi ellaOne®-valmistetta, suositellaan hakeutumista lääkäriin raskauden mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ilmoita raskaudesta myös raskausrekisteriin: www.hra-preganancy-registry.com. Voit myös pyytää lääkäriäsi tekemään sen.

Tietosi säilytetään nimettominä – kukaan ei saa tietää, että tiedot koskevat sinua. Tietojesi jakaminen voi auttaa muita naisia tulevaisuudessa ymmärtämään ellaOne®-valmisteen käytön turvallisuutta tai riskejä raskauden aikana.

Rekisterin tarkoituksena on kerätä turvallisuustietoja naisilta, jotka ovat ottaneet ellaOne®-valmistetta raskauden aikana tai jotka tulivat raskaaksi tabletin ottamisen jälkeen1.

trombonebackbottom

Källor

1. ellaOne® -valmisteyhteenveto.

Haittavaikutukset

ellaOne® on hyvin siedetty1,2

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisesti raportoituja haittavaikutuksia ovat päänsärky, pahoinvointi, vatsakipu, kivuliaat kuukautiset ja oksentelu.

Jotkut oireet, kuten rintojen arkuus, vatsakipu, oksentelu tai pahoinvointi, ovat myös mahdollisia raskausoireita. Jos kuukautisesi eivät ala tai tällaisia oireita esiintyy ellaOne®-valmisteen ottamisen jälkeen, sinun tulee tehdä raskaustesti.

Jos havaitset minkäänlaisia haittavaikutuksia, käänny  lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

trombonebackbottom

Källor

1. ellaOne®-valmisteyhteenveto.
2. Glasier AF ym. The Lancet 2010; 375: 555–562.

ellaOne®-valmisteen käyttö on helppoa

ellaOne®-valmistetta on helppo käyttää – koko annos on vain yksi tabletti1.

Ota yksi tabletti suun kautta veden kanssa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin enintään 120 tunnin (5 vuorokauden) kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä1.

Jos oksennat kolmen tunnin kuluessa ellaOne®-tabletin ottamisesta, pitää sinun ottaa uusi tabletti mahdollisimman pian1.

more

 Tabletti voidaan ottaa ennen ruokailua, ruoan yhteydessä tai sen jälkeen1.

trombonebackbottom

 

Källor

1. ellaOne®-valmisteyhteenveto.

Kenelle ellaOne® ei sovi

Alla on lista lääkkeistä ja sairauksista, joista on hyvä kertoa kun haet jälkiehkäisyä1

Maksasairaudet: ellaOne®-valmistetta ei suositella vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville.

– Käyttöä ei suositella naisille, joilla on vaikea astma, jota hoidetaan suun kautta otettavalla glukokortikoidilla.

Tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini, fosfenytoiini, fenobarbitaali, primidoni, karbamatsepiini, okskarbatsepiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Tietyt HIV-lääkkeet (ritonaviiri, efavirentsi, nevirapiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Tietyt tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Mäkikuisma (Hypericum perforatum) tai sitä sisältävät, masennuksen tai ahdistuksen hoitoon käytettävät rohdosvalmisteet saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

ellaOne®-valmistetta ei pidä käyttää yhdessä levonorgestreeliä sisältävien jälkiehkäisyvalmisteiden kanssa1.

Kerro, jos kuukautisesi ovat myöhässä tai sinulla on raskauden oireita (vatsakipua, rintojen arkuutta, oksentelua tai aamupahoinvointia). Saatat olla jo raskaana.

trombonebackbottom

Älä ota ellaOne®-valmistetta,

jos olet allerginen ulipristaaliasetaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle.

Mitä ellaOne® sisältää

  •  Vaikuttava aine on ulipristaaliasetaatti. Yksi tabletti sisältää 30 milligrammaa ulipristaaliasetaattia1.
  •  Muut aineet ovat laktoosi, povidoni K30, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.

Källor

1. ellaOne® -valmisteyhteenveto.

Mitä ellaOne® ei ole

EI varsinainen ehkäisymenetelmä

ellaOne®-valmistetta ei tule käyttää säännöllisenä ehkäisykeinona. Jälkiehkäisytabletti on hätäratkaisu raskauden estämiseksi, ja sitä on käytettävä vain poikkeustilanteissa.

EI ehkäisymenetelmä tuleviin yhdyntöihin

Jos olet suojaamattomassa yhdynnässä ellaOne®-valmisteen ottamisen jälkeen, valmiste ei estä raskaaksi tulemista1,2. Katso lisätietoja.

Jos käytät ehkäisypillereitä, jatka niiden käyttöä tavalliseen tapaan. ellaOne®-valmisteen käyttö ei estä säännöllisen hormonaalisen ehkäisyn käytön jatkamista, mutta valmiste saattaa heikentää sen ehkäisytehoa1.

more

Tämän vuoksi suositellaan, että luotettavaa estemenetelmää (kondomia) käytetään kaikkien seuraavien yhdyntöjen aikana, kunnes seuraavat kuukautiset alkavat1.

trombonebackbottom

EI aiheuta aborttia1

ellaOne® toimii viivästyttämällä munasolun irtoamista. Jälkiehkäisyn käyttö on liian myöhäistä, jos nainen on jo raskaana, koska sen avulla voidaan vain ehkäistä raskauden alkaminen. ellaOne®-valmistetta ei siis pidä ottaa, jos on jo raskaana.

EI vaikuta hedelmällisyyteen tulevaisuudessa1

Jos olet yhdynnässä ellaOne®-valmisteen käytön jälkeen, käytä kondomia seuraaviin kuukautisiin asti. Hedelmällisyys voi palautua ennalleen hyvin nopeasti.

 

Källor

1. ellaOne® -valmisteyhteenveto.

2. NHS choices – Emergency contraception.
Saatavissa: http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Accessed November 2014.

Miten ellaOne® toimii

 ellaOne® vaikuttaa estämällä ovulaation tai viivästyttämällä sitä2

Ovulaatiolla tarkoitetaan munasolun irtoamista.

Graph Women6

Suojaamattoman yhdynnän jälkeen siittiöt säilyvät hengissä noin viiden vuorokauden ajan naisen elimistössä1. Munasolu puolestaan säilyy noin 24 tuntia hedelmöityskykyisenä irtoamisensa jälkeen. Näin ollen keskimääräisen kuukautiskierron aikana on kuusi vuorokautta, jolloin yhdyntä voi johtaa raskauteen; tämä hedelmällinen aika on viisi päivää ennen ovulaatiota ja ovulaatiopäivänä3.

Källor

1. Pallone SR and Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147–157.
2. ellaOne® -valmisteyhteenveto.
3. Wilcox AJ ym. BMJ 2000; 321: 1259–62.