Category Archives: Uncategorized

Olyckor inträffar – vad du bör göra efter oskyddat samlag

Med oskyddat samlag eller oskyddat sex menas att ingen preventivmetod använts eller att den metod man valt inte fungerat. Efter detta kan kvinnan bli gravid och få barn.  

  • Gled kondomen av eller gick kondomen sönder?
  • Glömde du att ta p-pillret, sätta in vaginalring eller byta p-plåster?
  • Glömde du helt att använda en preventivmetod?
  • Tvingade din sexpartner dig till oskyddat sex?

Om du har haft oskyddat samlag, kan du bli gravid 

Det finns ingen tid i menstruationscykeln som du kan vara helt säker på att oskyddat samlag inte leder till graviditet. Se här för mer.

Om det inte är en bra tidpunkt för dig att få barn kan du använda akut-p-piller. Du bör ändå agera fort, minst efter 5 dygn (120 timmar) efter oskyddat samlag.

Akut-p-piller kan köpas receptfritt på apoteket

Apotekspersonalen hanterar många känsliga ärenden i sin vardag – deras jobb är att förenkla besöket för kunden så mycket som möjligt. Du behöver inte skämmas för att köpa akut-p-piller. Du kan också hämta akut-p-piller hos läkaren.

pharmacist6

Källor

1. NHS choices – Emergency contraception. Tillgängligt: http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Accessed November 2014.