Kenelle ellaOne® ei sovi

Alla on lista lääkkeistä ja sairauksista, joista on hyvä kertoa kun haet jälkiehkäisyä1

Maksasairaudet: ellaOne®-valmistetta ei suositella vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville.

– Käyttöä ei suositella naisille, joilla on vaikea astma, jota hoidetaan suun kautta otettavalla glukokortikoidilla.

Tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini, fosfenytoiini, fenobarbitaali, primidoni, karbamatsepiini, okskarbatsepiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Tietyt HIV-lääkkeet (ritonaviiri, efavirentsi, nevirapiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Tietyt tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini) saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

Mäkikuisma (Hypericum perforatum) tai sitä sisältävät, masennuksen tai ahdistuksen hoitoon käytettävät rohdosvalmisteet saattavat vaikuttaa ellaOne®-valmisteen imeytymiseen.

ellaOne®-valmistetta ei pidä käyttää yhdessä levonorgestreeliä sisältävien jälkiehkäisyvalmisteiden kanssa1.

Kerro, jos kuukautisesi ovat myöhässä tai sinulla on raskauden oireita (vatsakipua, rintojen arkuutta, oksentelua tai aamupahoinvointia). Saatat olla jo raskaana.

trombonebackbottom

Älä ota ellaOne®-valmistetta,

jos olet allerginen ulipristaaliasetaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle.

Mitä ellaOne® sisältää

  •  Vaikuttava aine on ulipristaaliasetaatti. Yksi tabletti sisältää 30 milligrammaa ulipristaaliasetaattia1.
  •  Muut aineet ovat laktoosi, povidoni K30, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.

Källor

1. ellaOne® -valmisteyhteenveto.